Mantelzorgers

Mantelzorgers

Iedere mantelzorger is uniek. En iedere mantelzorger heeft een andere zorgvraag. Een mantelzorgmakelaar brengt de situatie van een mantelzorger in beeld. En kijkt vervolgens samen met de mantelzorger wat er nodig is. Wat heeft u als mantelzorger nodig? .

Wat kan ik voor u doen?

  • Ondersteunen bij het aanvragen en vinden van passende zorg. Zowel voor wonen, thuiszorg, begeleiding, logeren, respijtzorg of andere vormen van zorg.
  • Ondersteunen bij een Pgb aanvraag
  • Contact hebben met instanties namens u, zoals het CAK, de SVB of het CIZ
  • Contact hebben met uw werkgever over afstemming van werk en mantelzorgtaken
  • Ondersteunen bij het invullen van formulieren en/of bezwaarschriften
  • Uw zorgnetwerk in beeld brengen en inschakelen (familie, vrienden en buren)
  • Ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen of (woning) aanpassingen
  • Uitleg geven over de regelgeving, zodat u zelf de weg leert te vinden het “zorgdoolhof”

Plan van Aanpak

Het eerste contact: U kunt vrijblijvend telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Ik overleg dan met u of ik voor u van betekenis kan zijn. Als het nodig is plannen we een persoonlijke gesprek. Dat kan bij u thuis, maar ook op een neutrale plek. 

Ik breng uw situatie in beeld: Wat is er aan de hand? Wat is uw vraag? Wat wilt u zelf doen en wat wilt u aan mij overdragen? Ik focus me daarbij op de gebieden van zorg, welzijn, wonen, recht, werk en inkomen. Ik maak een verslag van uw situatie en wat uw verwachtingen van mij zijn. 

Ik geef aan welke taken ik op ga pakken hoe lang ik daarmee verwacht bezig te zijn: Daaruit volgt een kostenplaatje. Hiervan maak ik een offerte. Als ik toch meer uren nodig heb zal dit altijd in overleg met u gaan. 

Ik ga aan de slag met uw vraag: en ik koppel de resultaten daarvan aan u terug. 

Vergoedingen

Er zijn verschillende manieren waarop mijn diensten als mantelzorgmakelaar vergoed kunnen worden. 

Zorgverzekeraar

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijke) inzet vanuit de aanvullende verzekering. In onderstaand document leest u wat uw aanvullende verzekering aan vergoeding biedt 

Andere vergoedingen

Vanuit de werkgever: Sommige werkgevers zijn bereid bij te dragen in de kosten.

Vanuit het Pgb: Dat kan alleen vanuit het  vrij besteedbare deel van uw budget.

Zelf betalen

Mijn uurtarief voor individuele mantelzorgers is € 75,00 inclusief BTW.
Bij een reisafstand van meer dan 15 kilometer reken ik voor de extra kilometers een vergoeding van € 0,19 per kilometer