Werkgevers en Professionals

Werkgevers en professionals

Werkgevers

 Voor veel werkgevers is het geven van mantelzorg een privé aangelegenheid van de medewerkers. Maar waar voor de één deze combinatie geen enkel probleem geeft, kan het voor een ander functioneringsproblemen of uitval geven. Uit recent onderzoek van het SCP (februari 2019) blijkt dat een kwart  van de werkende mensen werk en mantelzorg combineert. En van die groep heeft een kwart (enige) moeite met het combineren, 4% vind het slecht te combineren. Op iedere 100 werknemers zijn dat 4 werknemers! 

Weet u wie van uw medewerkers mantelzorger zijn? En wat u voor ze kunt doen om uitval of functioneringsproblemen op het werk te voorkomen? Vaak hebben eenvoudige oplossingen al veel resultaat, zoals ik in mijn rol als leidinggevende regelmatig heb mogen ervaren.  Ik help u hier graag mee verder.

Kosten

U kunt mij inschakelen voor individuele werknemers. Ik kan hen ondersteunen bij hun (zorg)vragen en tips geven over hoe zij werk en mantelzorg kunnen combineren. Dat levert een voordeel op voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Hiervoor  geldt mijn tarief voor individuele mantelzorgers van 75 euro per uur inclusief BTW en  exclusief reiskosten.

Als u wil dat ik ook op organisatieniveau voor u van betekenis ben maak ik met u persoonlijk een afspraak over mijn inzet en tarief. Hierbij kunt u denken aan een onderzoek naar mantelzorgers in uw organisatie,  adviezen over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid of het scholen van teamleiders en medewerkers.

Professionals

Als professional in de zorg valt het niet altijd mee om op de hoogte te blijven van alle veranderingen in wet- en regelgeving in de zorg. Daardoor bent u mogelijk lang bezig zaken uit te zoeken voor uw klanten. Ik kan workshops of kennistrainingen verzorgen om in korte tijd  (weer) up to date te zijn.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook de mantelzorgers die u tegenkomt en die met vragen zitten die u vanuit uw professie niet kan beantwoorden naar mij doorverwijzen. Ik help ze graag verder.

Kosten

Over de kosten van een training maak ik individuele afspraken, afhankelijk van de duur van de training en het aantal deelnemers.